Vivian de Hoogh


Burger­raadslid

Zeven jaar geleden werd ik lid van de Partij voor de Dieren. Ik wilde meer doen tegen de afnemende biodiversiteit en meer voor het welzijn van dieren. Bij de Partij voor de Dieren voelde ik me al snel thuis en heb ik veel geleerd, zo ook bij onze jongeren organisatie PINK!

Nu naar Breda: in de veelal rechtse stad Breda valt genoeg winst te behalen voor meer groen, duurzaamheid en inclusiviteit. Ik wil als burgerraadslid de bewustwording naar voren brengen voor een Breda met meer inclusiviteit en gelijkheid. Tot slot zal ik strijden om dieren en groen een plek te geven in het beleid en sluit ik daarom af met de volgende quote:

Natuur en dierenrechten gaan boven het grote kapitaal!

Gerelateerd

Vragen