Inclusiviteit en diversiteit

In een gezonde en bloeiende samenleving is iedereen gelijkwaardig.

Maar in Nederland is van echte gelijkwaardigheid helaas nog geen sprake, ook niet in Breda. Waar je wieg staat, bepaalt nog altijd voor een groot deel je kansen. Gemiddeld worden mensen uit armere gezinnen en buurten minder oud en hebben ze een slechtere gezondheid. Mensen die om wat voor reden dan ook niet tot de norm behoren worden bewust en onbewust gediscrimineerd en achtergesteld. Voor racisme, discriminatie en ongelijke kansen mag geen ruimte zijn in Breda. Met andere woorden: er is werk aan de winkel voor de (lokale) overheid.