Carnivoor? Geef het door!


Plant­aardig wordt de norm

 • Gezond en duurzaam voedsel

  De Partij voor de Dieren wil dat gezond, biologisch en plantaardig eten makkelijker en goedkoper wordt. Ongezond eten is overal beschikbaar en er wordt grootschalig reclame voor gemaakt door de voedselindustrie.

  • De gemeente stelt een voedselvisie op en informeert en stimuleert haar inwoners met een campagne om gezond, biologisch, duurzaam en plantaardig te eten.
  • In de eigen organisatie en in organisaties die de gemeente Breda subsidieert, voert de gemeente het succesvolle concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ in: plantaardig voedsel wordt de norm en dierlijk voedsel de uitzondering, iets wat van tevoren besteld moet worden.
  • Plantaardig eten wordt gestimuleerd bij de organisaties waar de gemeente aan deelneemt of die de gemeente (financieel) ondersteunt.
  • Breda zoekt naar middelen om nieuwe vestigingen van fastfoodketens te kunnen weren en treedt daarover in overleg met het Rijk.
  • Breda weert snoepautomaten en reclame voor ongezond voedsel van stations en openbare voorzieningen.
  • Breda ondersteunt dat kinderen van jongs af aan gezonde en duurzame voeding krijgen. Denk hierbij aan het faciliteren van plekken voor borstvoeding in openbare gebouwen en het geven van fruit en een gezonde, duurzame lunch op kinderdagverblijven en scholen.
  • De plukroute wordt uitgebreid en vormt een circulaire voedselslinger door de stad en buitengebieden.
  • Het armoedebeleid moet gezondere voedselkeuzes makkelijker maken.
  • De gemeente activeert en motiveert bewoners en bedrijven om voedselverspilling te verminderen en neemt maatregelen om voedselverspilling binnen de eigen organisatie tegen te gaan.
  • De door Breda ondertekende agenda stadslandbouw wordt alsnog uitgevoerd voor zover daarin plantaardige initiaiteven zijn vastgelegd.
  Meer informatie
 • Stop de vee-industrie!

  De vee-industrie is onethisch en onhoudbaar. Veel dieren zien nooit het daglicht. Er worden zo ontzettend veel dieren gehouden voor vlees, zuivel en eieren dat geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsmaatregel is opgewassen tegen alle problemen die dit met zich meebrengt. Het aantal dieren dat voor consumptie wordt gefokt en gedood moet drastisch omlaag. Kortom: er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de bio-industrie.

  • Breda ondersteunt initiatieven voor biologische akker- en tuinbouw.
  • Breda staat vestiging en uitbreiding van bestaande veehouderijen en slachterijen niet toe. Het faciliteert op geen enkele wijze de instandhouding van deze industrie.
  • Breda stelt strengere eisen op het gebied van brandveiligheid, stank- en geluidsoverlast van stallen en andere bedrijven waar dieren bedrijfsmatig worden gehouden. Hierop wordt strikt gehandhaafd. Maatregelen mogen niet ten koste gaan van het welzijn van de gehouden dieren.
  • Breda stimuleert veehouders om te stoppen of de bedrijfsvoering drastisch aan te passen, bijvoorbeeld door over te schakelen naar biologische landbouw.
  • Mestverwerkingsinstallaties zijn niet langer toegestaan.
  • De gemeente bevordert weidegang, verplicht beschutting in weilanden en ziet erop toe dat gehouden dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.
   Breda stelt strikte dierenwelzijnseisen aan organisaties die schapen, geiten of runderen inzetten voor begrazing. Breda werkt niet samen met organisaties waarbij het slachten van dieren onderdeel is van deze vorm van bedrijfsvoering.
  • Breda stimuleert initiatieven die de afstand tussen lokale producenten en lokale consumenten van diervrije voeding verkleinen.
  • Breda maakt ruimte voor initiatieven op het gebied van biodynamische landbouw, agro forestry en permacultuur.
  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Nieuws