Zeg nee tegen diesel, ja tegen gezonde lucht


Motie verworpen

20 oktober 2022

We stellen vast dat:

 • er binnen het wagenpark in de algemene zin veel oude, al lang, afgeschreven voertuigen staan;

 • benzine- en dieselmotoren als groot nadeel de uitstoot van stikstof, roetstof en co2 hebben;

 • co2 voor een groot deel verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde (broeikaseffect);

 • stikstof en Roetstof schadelijk is voor, dier, natuur en mens ;

 • de luchtkwaliteit in Breda sterk vervuild is.

We hebben nagedacht over en houden rekening met:

 • dat afval opgehaald moet worden;

 • dat we in een klimaatcrisis leven die desastreuze gevolgen heeft voor dieren, natuur en mensen;

 • andere gemeentes ons al voor zijn gegaan met het inzetten van elektrische vuilniswagens.

We vinden dat:

 • het aanschaffen van nieuwe dieselwagens niet meer van deze tijd is;

 • we als gemeente op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldrol te vervullen hebben;

 • wat Rotterdam kan, wij zeker kunnen.


We vragen het college om de (diesel)wagens in het (zwaar)wagenpark die vervangen moeten worden te vervangen door elektrische wagens.Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Met werk dat bij je past voel je je thuis in Breda

Lees verder

Laat de wind blazen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer