Zeg nee tegen diesel, ja tegen gezonde lucht


Motie verworpen

20 oktober 2022

We stellen vast dat:

 • er binnen het wagenpark in de algemene zin veel oude, al lang, afgeschreven voertuigen staan;

 • benzine- en dieselmotoren als groot nadeel de uitstoot van stikstof, roetstof en co2 hebben;

 • co2 voor een groot deel verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde (broeikaseffect);

 • stikstof en Roetstof schadelijk is voor, dier, natuur en mens ;

 • de luchtkwaliteit in Breda sterk vervuild is.

We hebben nagedacht over en houden rekening met:

 • dat afval opgehaald moet worden;

 • dat we in een klimaatcrisis leven die desastreuze gevolgen heeft voor dieren, natuur en mensen;

 • andere gemeentes ons al voor zijn gegaan met het inzetten van elektrische vuilniswagens.

We vinden dat:

 • het aanschaffen van nieuwe dieselwagens niet meer van deze tijd is;

 • we als gemeente op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldrol te vervullen hebben;

 • wat Rotterdam kan, wij zeker kunnen.


We vragen het college om de (diesel)wagens in het (zwaar)wagenpark die vervangen moeten worden te vervangen door elektrische wagens.Status

Verworpen

Voor

Tegen