Warm de winter in


Motie aange­nomen

21 juli 2022

We stellen vast dat:

  • De energieprijzen door het dak gaan. Een huishouden met een gemiddeld verbruik gaat naar schatting ongeveer 1320 euro meer aan energie betalen in 20221. Het vooruitzicht is dat door de energiecrisis de energieprijzen nog verder gaan stijgen.
  • Het risico bestaat dat mensen daarom de verwarming uit laten en in de kou zitten met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van de bewoners en de ontwikkeling van kinderen. Mensen geconfronteerd zullen worden met een zeer hoge energierekening, terwijl zij dit mogelijk niet hebben voorzien en/of de rekening niet kunnen betalen.
  • Het Rijk middelen beschikbaar heeft gesteld aan de gemeente Breda om energiearmoede tegen te gaan, namelijk: een energietoeslag voor de mensen met een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau en middelen om energiearmoede tegen te gaan door mensen te helpen bij energiebesparing (3,3 miljoen voor Breda).

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

  • Het college werkt aan het voorkomen en bestrijden van energiearmoede door een focusteam energiearmoede en een samenwerking met Zorg voor elkaar Breda.
  • Daarmee een zeer belangrijke doelgroep wordt bereikt, maar een deel van de inwoners van Breda niet op de hoogte is van de mogelijkheden die de gemeente biedt om energiearmoede te voorkomen en/of bestrijden.

We vinden dat:

  • Het college nog voor de winter alles op alles moet zetten om energiearmoede te voorkomen en tegen te gaan.
  • We gezien de klimaatproblematiek zuinig met energie om moeten gaan.
  • We geven het college opdracht om:
  • Een brede campagne op te zetten met als doel bewoners te informeren over de energietoeslag en hen te helpen bij het besparen van energie. In de keuze voor communicatiemiddelen, kanalen en taal rekening te houden met alle doelgroepen, waaronder ouderen, anderstaligen en laaggeletterden met hulp van het taalpanel Breda. Daarbij kan de samenwerking gezocht worden met (sport)verenigingen, zorginstellingen zoals huisartsen, buurthuizen en woningcorporaties.
  • Bewoners zo laagdrempelig mogelijk te helpen bij het besparen van energie, bijvoorbeeld door energiebespaarboxen rond te brengen of door met een fixbridage door de straten te rijden en bewoners te helpen met het aanbrengen van de energiebesparende maatregelen.

Dit hebben we besloten in de openbare vergadering van 21 juli 2022.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Een groen stadserf

Lees verder

Water droogte bouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer