Janneke van Lierop


Frac­tie­voor­zitter

"Wanneer ik stil sta en nadenk over wat écht belangrijk is voor mij, dan kom ik altijd uit bij het woord verbinding. Verbinding met mezelf, mijn naasten, mijn collega’s, stadsgenoten, maar ook mijn leefomgeving en de dieren die hierin wonen. Deze verbinding heb ik ook met Breda. Het voelt dan ook als mijn verantwoordelijkheid om te zorgen voor deze plek die mij zoveel biedt. Iedereen die de afgelopen jaren ook maar een beetje heeft opgelet ziet dat de stad versteent, verhardt, vergrijst en vergrauwt. Bij het opstellen van beleidsstukken wordt gekeken vanuit economisch belang. Overige punten zoals groen, menselijk welzijn en dierenwelzijn komen op de tweede, derde of zelfs vierde plaats. Onacceptabel. Een welvarende stad is niet gebouwd op stenen maar op het welzijn van de bewoner. Welzijn voor mensen, dieren en de natuur is het uitgangspunt! Als bedrijven daarnaast ook nog winst maken, dan is dat een bonus en nooit het uitgangspunt. Dit is dan ook de manier waarop ik voor Breda zorg en wil blijven zorgen; door het welzijn van haar inwoners en de leefomgeving het uitgangspunt te maken. Niet de industrie, de megastallen, de (buitenlandse)investeerder of de distributiecentra. Laten we opnieuw die gesprekken voeren, hoe voor de Bredanaar te zorgen. Als fractievoorzitter zet ik mij hiervoor in."

Gerelateerd

Moties Nieuws